Svjetionik Palagruža nalazi se na najudaljenijem hrvatskom otoku na okomitoj stijeni 90 m iznad mora. Položaj u sredini Jadranskog mora na važnom plovidbenom putu čine ga jednim od najvažnijijh svjetionika. Pomorcima pokazuje put od 1875. godine.